استفاده از نوار مغزی برای بررسی آسیبهای مغزی امروزه در کشور ما یک روش آشنا و فراگیر میباشد. اما این روش تنها برای شناسایی آسیبهای ساختاری مغز کاربرد دارد و در مورد وضعیت کارکردی مغز نمیتواند اطلاعاتی به ما بدهد. از طرفی، روشهای مورد استفاده در در بررسی كاركرد مغز مثل PET, SPECT و fMRI، ضمن داشتن هزینه بالا، گاه دارای عوارض منفی از قبیل تزریق مواد رادیواكتیو، قرار گرفتن در میدان مغناطیسی قوی و ... نیز میباشند. یكی از روشهای نوین كه ضمن مقرون به صرفه بودن، عوارضی هم در پی ندارد، روش الكتروانسفالوگرافیكمی (QEEG) است

 

مغز انسان دارای قسمت‌های مختلف با عملكردهای مختلف است. یكی از این قسمت‌ها قشر مخ می‌باشد. قشر مخ مركز فرایندهای عالی ذهن، محل ثبت احساس‌ها، آغاز اعمال ارادی، تصمیم‌گیری و تدوین نقشه است. مغز انسان از تعداد زیادی سلول عصبی به نام نورون تشكیل یافته است. نورون‌ها در سراسر بدن وجود دارند.

ارتباط بین قسمت‌های مختلف مغز، و نیز ارتباط بین مغز و سایر قسمت‌های بدن از مسیر این سلول‌های عصبی و توسط پیام عصبی صورت می‌گیرد. در واقع مغز از طریق این سلول‌ها، پیام‌های مختلفی (پیام عصبی) را به قسمت‌های مختلف بدن فرستاده و پیام‌هایی نیز دریافت می‌كند. ماهیت این پیام عصبی در داخل یك سلول به صورت جریان الكتریكی (پتانسیل عمل) و در بین دو سلول به صورت نقل و انتقالات شیمیایی (نوروترنسمیتر) است. فعالیت الكتریكی نورون ها در سطح جمجمه سبب شكل دهی فعالیت الكتریكی مغز با عنوان امواج مغزی می شود. امواج مغزی انواع و کارکردهای متفاوتی دارند و برحسب فركانس به انواع مختلف تقسیم می‌شوند (امواج سریع‌تر دارای فركانس بیشتر، و امواج آهسته دارای فركانس كمتر هستند). همه این امواج در تمام اوقات وجود دارند اما در شرایط مختلف كاركردی، غلبه با موج خاصی است.

امواج مختلف مغزی و کارکردهای آنها عبارتند از: موج دلتا (3-5/0 هرتز)، موج تتا (7-4 هرتز)، موج آلفا (12- 8 هرتز)، موج SMR (15-12 هرتز)، موج بتا (37-14 هرتز) و گاما (38 هرتز به بالا). دلتا (3-5/0 هرتز ) : دلتا آهسته‌ترین موج مغزی است و در طی خواب عمیق (بدون رویا) غلبه دارد و برای ترشح هورمون رشد و ترمیم بافت‌های بدنمفید است.
تتا (7-4 هرتز ) :
یادگیری‌ عالی، احساس سكون و آرامش، پذیرندگی زیاد، برنامه‌ریزی مجدد ذهن، خیال‌پردازی، تفكر بدون خودسانسوری و خلاقانه، فراخوانی خاطرات ناراحت كننده و رنج‌آور ذخیره شده در حافظه كاركردهای موج تتا هستند.
آلفا ( 12-8 هرتز ) :
هنگامیكه آرام هستید و پردازش اطلاعات ذهنی زیادی ندارید، هنگامیكه چشمان خود را می‌بندید مغز شما امواج آلفای زیادی به ویژه در ناحیه پس‌سری تولید می‌كند. همچنین هنگام تفریح و لذت بردن از محیط اطراف غلبه با موج آلفاست. امواج آلفا در زمان و شكل مناسب سبب دستیابی به عملكرد بهینه، كاهش اضطراب، تقویت سیستم ایمنی، تفكر مثبت، یكپارچگی ذهن و بدن، شهود، درون اندیشی، تعادل هیجانی، احساس سرخوشی، آگاهی درونی و افزایش ترشح سروتونین می‌شود.
SMR (15-12 هرتز ) :
امواج
SMR باعث استحكام بخشیدن به ذهن و بدن، پردازش و تمركز در آرامش، ایجاهماهنگی بین محیط و فرد، كمك به خواب رفتن و تنظیم حركات بدن می‌شود.
بتا (37-14 هرتز ) :
كنش‌های پیچیده ذهنی(مثل سخن گفتن، بحث كردن و...)، تفكر انتزاعی فوق‌العاده، هشیاری، تمركز، پایداری هیجانی، محاسبات ریاضی، و افزایش متابولیسم با غلبه موج بتا در مغز بروز می‌كند.
گاما (38 هرتز به بالا) :
موج گاما، سازمان دهنده مغز و هماهنگ كننده و یكپارچه كننده اطلاعات از قسمت‌های مختلف بدن است. غلبه این موج با حافظه خوب، سرعت انتقال زیاد اطلاعات، پردازش سطوح بالای اطلاعات و یادگیری مسائل پیچیده همراه است.