پست های اجرایی تناسب کمی با افراد علمی دارد                        خداراشکر رای دهندگان هم همگی روانشناس هستند و کم و زیاد آگاهند که در پس خیلی از اعمال انسان ها که در ظاهر برای کمک به بشریت انجام می دهند  انگیزه های ناپخته  ی آگاه یا ناآگاه وجود داره    با این اوصاف شرکت کردن افرادی همچون دکتر ؟؟؟؟؟؟؟و .. در انتخابات نظام روانشناسی  که سابقه ی اجرایی و سیاسی بیشتری دارند توجیه شده است اما شرکت کردن افرادی همچون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و .... که حداقل بنا بر تعریفی که خودشان از خودشان دارند افرادی با سابقه ی دانشگاهی و علمی هستند جای بسی تعجبه خصوصا در مورد بعضی از افراد که در چند دوره ی قبلی هم عضو هیئت مرکزی نظام بوده اند و سیر نمی شوند.... و خصوصا با این پوسترهای تبلیغاتی شعار زده به سبک انتخابات های عالم سیاست ....  واقعا کارناوال جالبیه ... اصلا این مهم نیست که اکثر این برنامه ها و شعارها به هیچ عنوان قابل عملیاتی شدن نیست و افرادی که قبلا در نظام حاضر بوده اند به خوبی این را می دانند یا حتی این موضوع هم مهم نیست که همه می دانیم این افراد در کنار مشغله های گوناگونی که دارند به هیچ عنوان زمان کافی هم برای دنبال  کردن برنامه هایشان ندارند .... برای بنده انتخاب شخصی این دوستان جهت شرکت کردن در این کارزار جالبه .... ناسلامتی روانشناس هم هستند و خوب می دانند این کارهای اجرایی با کیفیت زندگی، وارستگی و  آرامش آنها در تضاد هست و چنین پست هایی نیازمند فعالیتهایی است که از سلامت روان دور می باشد .... آن وقت دم پیری و پس از آنهمه جایگاه مادری و پدری که در عالم روانشناسی کسب کرده اند هنوز نیازهای روانی شان تامین نشده است و عشق خدمت وادارشان کرده پوسترهای آنچنانی بدهند برای شان درست کنند!!!!! دوستانی که به این عزیزان رای می دهند یا این افراد را به خوبی نمی شناسند یا خصوصیات پستی که اینها برایش نامزد شده اند را نمی شناسند .... !!!! الله اکبر!!! ما که حتی گمان هم نکردیم در دوران دانشگاه استادی که واقعا "روانشناس" باشد به خود دیده ایم اما ناسلامتی در حد اسم هم شده اینها اساتید ما بوده اند!!!!! اساتیدی جهت کمک به ما برای "روانشناس" شدن ....!!!! به قول معروف بعد از سالها باید به خودمان بگوییم ما را باش ... با کیا اومده بودیم سیزده به در!!!!      جالبی قضیه اینه که عضویت در هیئت مرکزی نظام آنچنان سود و ثمره ای هم ندارد ... نه حقوق و مزایایی داره ....نه رانت آنچنانی.... شاید داستان، داستان ارزش اسمی و ذهنی این مقام و این رقابت باشه و شاید هم پای چیزهای زیادی که ما نمی دانیم و قرار نیست بدانیم در وسط هست. به هر شکل ما رای می دهیم که احساس خوبی برای دوستان تولید کرده باشیم!!!    این افراد در اینهمه سال که تصدی گران نظام بودند اگر یک دور دقیق اساسنامه را خوانده بودند و در یکی دو جلسه ی جدی با اهالی سیاست (که اجرایی شدن برنامه ی کاندیداها در گرو مساعدت آنهاست) شرکت کرده بودند برنامه های زیربنایی تر و موشکافانه تری ارائه می کردند چون لااقل  می دانستند اساسنامه ی نظام پتانسیل محقق شدن این برنامه ها را ندارد و تا زمانی که ایرادات  اساسی برطرف نشود اینچنین وعده هایی اصلا قابل تحقق نیست. از  افراد ماجراجو و جویای نامی هم که فیل شان یاد هندوستان کرده و به تازه گی  می خواهند پا را از دانشگاه به درون نهادی همچون نظام روانشناسی بگذارند که انتظاری نیست.