یك مطالعه كه به تازگی در كانادا انجام شده است نشان می دهد، زنان ساكن شهرهای بزرگ، بیشتر از زنانی كه در مناطق روستایی زندگی می كنند، دچار افسردگی پس از زایمان می شوند. محققان بیمارستان زنان دانشگاه تورنتو كانادا در تحقیقاتی كه نتایج آن این هفته در نشریه انجمن پزشكی كانادا منتشر شد، اعلام كردند: این یافته ها از بررسی شاخص های سلامت در میان بیش از ۶ هزار مادر به دست آمده است.  
در این تحقیق پژوهشگران مناطق را به نواحی روستایی با كمتر از هزار نفر جمعیت، نیمه روستایی با جمعیت كمتر از
۳۰ هزار نفر، نیمه شهرنشین با جمعیت بین ۳۰ تا ۵۰۰ هزار نفر و شهری با جمعیت دستكم ۵۰۰ هزار نفر تقسیم بندی كردند.  نتایج این مطالعه نشان داد: بیش از ۹ درصد از زنانی كه در نواحی شهری زندگی می كردند طی پنج تا ۱۴ ماه پس از زایمان به افسردگی مبتلا شدند. درحالی كه این رقم در میان زنان ساكن نواحی روستایی، ‌نیمه روستایی و نیمه شهری بین ۶ تا ۷درصد بود. 
همچنین مشخص شد كه در مراكز بزرگ شهری بیشتر زنان اهل همان شهر نیستند و به نسبت در طول دوران بارداری، چندان از حمایت های اجتماعی و خویشاوندان برخوردار نیستند.  دكتر سیمون ویگود سرپرست محققان می گوید: زندگی در نواحی شهری به معنای استرس روحی بیشتر ، حمایت اجتماعی كمتر و در نتیجه افزایش خطر بالقوه ابتلا به افسردگی پس از زایمان برای خانم ها خواهد بود. وی افزود نتایج مطالعات نشان می دهد كه به منظور بهبود شرایط و كاهش خطر ابتلا به این عارضه در میان مادران، ‌باید خدمات رفاهی و حمایتی هدفمندتری از زنان باردار بر اساس مكان تولید و موقعیت جغرافیایی محل زندگی آنان صورت بگیرد.