بیماری افسردگی می‌تواند افراد را در معرض خطر خودکشی قرار دهد. داروهای ضد افسردگی بیمار را سرحال می‌کنند، اما می‌توانند احتمال خودکشی را نیز بالا ببرند.آزمایشی جدید درصدد سنجش تاثیر این داروها بر بیماران است. آندرآس منکه (Andreas Menke) محقق موسسه ماکس پلانک در بخش روانپزشکی در شهر مونیخ با همکاران خود میزان احتمال خودکشی را از طریق تغییرات ارگانیک در بدن انسان بررسی و اندازه‌گیری کرده است. منکه و تیم علمی‌اش در تحقیق خود ۴۰۰ بیمار افسرده را مورد بررسی قرار دادند. آنها برای هرکدام از این بیماران شدت بیماری افسردگی و احتمال خودکشی را تخمین زدند. این محققان این پروسه را در مدت زمان ۱۲ هفته‌ای که بیماران داروهای ضد افسردگی مصرف می‌کردند، بررسی کردند. سپس از طریق آزمایش خون، تغییرات ژنتیکی این افراد را زیر ذره‌بین بردند و سپس تغییرات را با هم مقایسه کردند. این پژوهشگران در این آزمایش حدود ۱۰۰ علامت یافتند که با عوارض داروها در ارتباط مستقیم بودند. پس از انجام این تحقیق منکه گفت: «ما اکنون با احتمال بیش از ۹۰ درصد می‌توانیم بگوییم که در صورت استفاده از داروی ضد افسردگی در چه بیمارانی میزان خودکشی افزایش می‌یابد.» شرکت آمریکایی Sundance diagnostics قرار است که پس از ارسال این آزمایش و نتایج مربوطه به روانپزشکان، آن را وارد بازار کند. اگر این امر صورت گیرد، دیگر هر بیماری می‌تواند از این آزمایش استفاده کند.