عید سعید باستانی را به کلیه ایرانیان عزیز داخل و خازج از کشور تبریک می گویم، این شاء الله که همه علی وار و فاطمه وار زندگی کنیم